JOGI NYILATKOZAT

JOGI NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelen honlapot a [Keresztes Sándor / Crewkraft] (székhelye: Neuhausstr. 8C; Ebenthal; AT-9065)
GISA szám: 204/31839259

 1. adószáma: ATU74695207 üzemelteti (a továbbiakban: Társaság).
 2. A honlap használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen az jelen Jogi Nyilatkozatot, amely a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A weblap megnyitásával a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) teljes egészében elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakat.
 3. Amennyiben nem ért egyet a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük mellőzze a honlap használatát.

 

TARTALOM

 1. A jelen honlap kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így valamennyi tartalom is Magyarországra vonatkozik.
 2. Jelen weboldalon feltüntetett információk nem jelentenek felhívást a Társaság tagvállalataiba történő bármilyen jellegű befektetésre, illetve nem használhatóak fel befektetési döntések alapjául sem.
 3. A honlap továbbá tartalmazhat más honlapokra való utalásokat, amelyek a jelen honlap egy bizonyos részéhez kapcsolódnak. Ez a kapcsolódás nem jelenti automatikusan, hogy a Társaság és a hivatkozott weboldalak, vagy azok tulajdonosai tényleges kapcsolatban állnak egymással.

 

SZELLEMI TULAJDON

 1. A jelen honlapon megjelenő valamennyi tartalom – cikk, szöveg, ábra, kép, a honlap grafikája, videó, szoftver, márkanév, termék stb. – szerzői jogi és egyéb – védjegy, formatervezési minta, szabadalom stb. – oltalom alatt áll és a a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, illetve a jogosult engedélyével került felhasználásra a weblapon a Társaság által.
 2. A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapot, illetve annak bármely részét, tartalmát – vagy azok másolatait – kereskedelmi, üzleti célra használni vagy azt módosítani, vagy ezeket bármilyen más műbe – webhely, blog, papír alapú dokumentum, stb. – foglalni, vagy azokat lemásolni, többszörözni, terjeszteni, feldolgozni, elektronikus adattárban tárolni vagy bármilyen egyéb módon hasznosítani, azokkal visszaélni.

 

ADATVÉDELEM

 1. A jelen weblapon keresztül megadott személyes adatok – például név, e-mail cím – kezelése a honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint valósul meg. Erről bővebben a honlapon található [Adatkezelési Tájékoztatóban] és [Sütikre Vonatkozó Tájékoztatóban] olvashat.

 

FELELŐSSÉG

 1. A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal felelősséget a Társaság a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
 3. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az általa a Társaság részére beküldött információk vagy anyagok megküldésével megerősíti azt a körülményt, hogy az említett információk vagy anyagok felhasználása más személyek jogait nem sérti.
 4. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a honlap azon részeit, ahol a Felhasználók által beküldött információk szerepelnek, a Társaság nem ellenőrzi, azok tartalmáért nem vállal semmiféle felelősséget, illetve az említett információk figyelésére nem köteles. A Társaság e körben fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók által beküldött információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül szerkessze vagy adott esetben eltávolítsa a honlapról.
 5. A Társaság nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Társaság fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat későbbiekben történő esetleges módosítására és megváltoztatására.
 2. Jelen Jogi Nyilatkozat kizárólag magyarországi Felhasználók számára készült, így arra a Polgári törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 3. A honlappal kapcsolatos bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: [Neuhausstr. 8C; Ebenthal; AT-9065], e-mail címen: [office@crewkraft.at] vagy telefonszámon: [+43 664 372 8682].

 

Kelt. Budapest, 2023.04.19.